Μαζί με τον αγρότη

Και τον κτηνοτρόφο

WCAGΗ ιστοσελίδας μας βασίζεται στο πρότυπο WCAG , Web Content Accessibility Guidelines, το οποίο ορίζει τις παραμέτρους ώστε μια ιστοσελίδα να χαρακτηρίζεται ως φιλική για ΑΜΕΑ. Στα αριστερά της σελίδας υπάρχουν κουμπιά που τροποποιούν την παρουσίαση της. Με τη δυνατότητα αυτή, διευκολύνεται η πρόσβαση ανθρώπων με ειδικές ανάγκες , οι οποίοι μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα μας με εύκολο τρόπο.