ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμια εκπαίδευσης".ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ...